Forumteater er en teaterform, hvor publikum er en aktiv del af det, der finder sted på scenen. Gennem vores teaterforestillinger er vi med til at nedbryde de opsplitninger og barrierer, der kan finde sted i mødet med hinanden på tværs af, om man har “pæredansk” eller anden etnisk oprindelse.

Leave a comment