Dialog som mission

Dialog som mission

I Into Action er vi meget optaget af dialogen. Men hvad betyder dialog egentlig? Og hvordan bruger vi det i vores måde at arbejde på?

For os handler dialog om at komme ud af ”dem og os” – at få et “vi” frem, et fællesskab på tværs af forskelle. 

Det handler om at skabe gensidige og lige møder mellem mennesker på tværs af, om vi har oprindelse i Mellemøsten eller ved den danske vestkyst, forskellig hudfarve, om vi har en religion eller ikke har.  

Vi har forskellige metoder til at arbejde med dialogen. Læs mere her