Integration på hovedet

Integration på hovedet – metoder til dialog

I Into Action handler integration lige så meget om ”blege majoritetsdanskere” som om ”brune minoritetsdanskere”.

Man kan ikke bare pege på ”de andre” som problemet. Man må inddrage sig selv. Det kalder vi for ”dialogisk integration”. På en måde nytænker vi integration – og vender det på hovedet. Formålet er at skabe gensidighed, og at publikum kan få øje på det fælles på tværs af forskelle, fordomme og oplevelsen af modsætninger.

I praksis bruger vi forskellige ”tricks”/metoder i udviklingen af en forestilling for at få dialogen frem. Vi arbejder målrettet på at lægge elementer ind i forestillingen, som begge parter kan relatere sig til på tværs af skel. Dette kan være: 

 

  • At sidestille kulturelle forskelle, der normalt ses som modsætninger, såsom eid og jul, at drikke alkohol og ikke drikke alkohol, at have løsthængende hår og at bære tørklæde osv. 
  • At synliggøre forskelle (kulturelle, etniske, sociale, religiøse) frem for at nedtone dem, og gøre det i en lige relation med hinanden.
  • At skabe situationer, der spejler vanskelige følelser, fordomme, unuancerede fortællinger og fjendebilleder i “den anden”.
  • At synliggøre folks ”egen kultur”, – det vil sige de ”kulturelle briller”, man ser verden igennem og som betyder, at man bliver kulturel forudindtaget.
  • At udfordre stereotype opfattelser og vise et mere nuanceret billede af ”den anden”. 

 

Som gruppe lægger vi vægt på at praktisere det, som er vores budskab. Vi ”uddanner” alle aktive i Into Action i at have et dialogisk mindset. Jokere oplæres i at have øje for, hvad der kan skabe en dialogisk erkendelse hos publikum. 

Princippet for dialogisk integration er gennemgående i alt, der foregår i IntoAction. At være et kulturelt og etnisk miks på scenen er et meget bevidst valg. På den måde signalerer vi det på scenen, som vi gerne vil formidle til publikum. Vi understøtter oplevelsen af et autentisk møde med publikum ved at bruge elementer fra vores egen etniske baggrund – fx at tale arabisk, thybomål, dansk med syrisk accent, tøjstil osv. Spillerens improvisation under forestillingen trækker ligeledes på erfaringer fra eget ophav og kulturbaggrund.