Det siger publikum

Det siger publikum

 

Aftenskolernes Integrationspris 2017

D-factor modtog Aftenskolernes Integrationspris i 2017 for at udføre en særlig indsats i integration ved at styrke dialogen mellem “danskere” og “nydanskere”, herunder at styrke danskernes forståelse for nydanskernes livssituation og kulturelle baggrund. Se her om begrundelsen for nomineringen til prisen:  http://nicolai.fo-aarhus.dk/nyheder/posts/2017/juli/ap17-nominering-d-factor/

 

 

 

 

Vibeke Genefke, gadeplansmedárbejder, Århus kommune

“Det er noget af det bedste, jeg har set i meget meget lang tid. Virkelig virkelig spot on både i formen og indhold. Som publikum er man både til stede i situationen, samtidigt med at man bliver aktiveret.”

 

Elev fra SOSU-skolen

“Virkelig fantastisk. I kunne godt have spillet længere.” 

 

Rodwan, somalisk baggrund, Viby Gymnasium

”Jeg blev meget optaget af det, fordi det handlede om ting, som man kender fra sin hverdag. Man finder ud af, at man måske kunne gøre det på en lidt anderledes måde.”

 

Bettina, elev på SOSU-skolen

“Det var en fantastisk forestilling. Jeg må indrømme at jeg var meget skeptisk inden i startede. Var det nu noget med, at man skulle have ondt af indvandrerne? Men på den her måde lærte man noget uden, at blive gjort forkert.”

 

Peder Nørskov Madsen, direktør.

”Det var rigtig godt. Det gav en meget mere moden og balanceret debat end man er vant til omkring det her emne. Meget befriende.” 

 

Heba, 15 år med palæstinensisk oprindelse, Trige.

“I havde spillet i 2,5 timer. Vi blev bare ved med at diskutere. For mig kunne vi godt være blevet ved..”

 

Hanne Hvid, underviser på SOSU-skolen Aarhus

“Det var ualmindelig godt og meget relevant. Jeg gik til min leder og sagde, at I skal komme mere herud. Rigtig mange klasser kan få glæde af det. Det er konfliktforebyggende, og det er lige på kornet. Der var en vældig energi blandt eleverne. Dem, der normalt er meget stille, var også med.”

 

Journalist, Malene Fenger-Grøndahl

“Det var virkelig spændende og bevægende at opleve Into Action. Inga og de andre stod meget levende”.

 

Jasmin, elev på Langkær gymnasium

“Det sætter mange tanker i gang. Man kan relatere sig til det. Man tænker tilbage på det, man har oplevet selv.”

 

Marcus Skovsbo, elev på VUC, Aarhus

“Into Action tager virkelig fat der, hvor splinten sidder. I berører noget, som man normalt ikke snakker om. Jeg har overhovedet ikke sat mig ind i, hvor voldsomt det, som vi gør mod flygtninge, er. Det kunne jeg pludselig se.” 


Gordon Roberts, Brabrand boligsociale sekretariat, arrangører af Ungekonferencen, hvor D-factor (nuværende Into Action) spillede

“Publikum var opstemte og havde ikke lyst til at stoppe debatten. Det var vi som arrangører meget tilfredse med. D-factor var således med til at skabe grundlag for en “ny fælles indsigt”, som var konferencens hovedformål.”

 

Simon, danser, Aarhus

“Jeg havde en følelse af, at det hele var levende. Man blev fanget ind i den verden i stillede op. Jeg følte virkelig, at jeg blev en del af samfundsdebatten på en måde jeg ikke ville have følt hvis jeg var inde at se en film.”

 

Peter, lærerstuderende, Aarhus

”Da jeg kom, tænkte jeg, at det her godt kan blive lidt farligt, fordi her var både ”brune” og ”hvide”, og vi skulle tale om de svære ting imellem os. Med det var meget befriende og blev helt naturligt. Jeg fik følelsen af, at vi blev tættere forbundet med hinanden på tværs af de der opsplitninger. Jeg vil helt klart gerne være med en anden gang.” 

 

Skuespiller, Scenekunsthus Aarhus

“Det var en rigtig fin oplevelse. Jeg er garvet og har oplevet meget teater, og faktisk også set selveste Augusto Boal. Det var nyt at I har unge med indvandrerbaggrund, der spiller sammen med danske unge. Det gjorde det mere autentisk og fik det tættere på. Det gjorde det specielt særligt.” 

 

Elev fra SOSU-skolen i Horsens

“Jeg må indrømme at jeg havde fordomme, da jeg så at I skulle spille. Var det nu racismekortet igen? Og skulle vi nu høre om hvor slemt det var for den og den kultur. Men I var rigtig gode til at rejse begge synspunkter. Det var fantastisk. Også at der var rigtig meget humor med indover”. 

 

Abdullah, studerende HTX

”I viser hvordan en ”udlænding” kan have det. Det ville jeg aldrig selv kunne sige til mine danske venner. Men I viste det. De fik noget nyt at tænke på”. 

 

Elev med iransk baggrund, SOSU-skolen

”I pausen under forestillingen kunne jeg høre og mærke at danskerne så på os på en anden måde. I viste hvordan en udlænding kan have det. Det var rigtig godt.”

 

SOSU-elev med både etniske danske og anden etniske forælder. 

”Jeg har oplevet, at være blevet mødt som en dansker og en udlænding, og jeg følte at I fik det hele med. Det var virkelig fantastisk.” 

 

Jens, 20 år, elev på HTX

”Det var som om at man kunne se det med de andre øjne.” 

 

Sarah Ahmad Mohammed, 20 år, studerende

“Det var en fed aften og et lærerigt arrangement med rigtig mange livlige diskussioner.”

Emilie, 15 år, etnisk dansker fra Århus Efterskole

“Det er en fed måde at få det frem på. Normalt kan man godt falde lidt i søvn omkring det her. Som om det ikke har med én selv at gøre. Men ved selv at være med får man mange nye ideer, og kan bedre leve sig ind i det.” 

 

Om Into Action’s seneste forestilling på SOSU-skolen i Horsens:

D-factor (nuværende Into Action) spillede i august 2018 på SOSU-skolen, hvor ca. 30 % af eleverne havde anden etnisk baggrund. Forud for forestillingen havde vi interviewet elever på skolen, og det var tydeligt, at der store problemer i klasserne med at få fællesskab op at stå på tværs af etniske danskere og anden etniske elever. I kantinen sad de hver for sig, og de talte stort set ikke sammen uden for undervisningen. Under interviewene var der tydeligt mistillid imellem dem.

Forestillingen blev rigtig godt modtaget. Elever var meget koncentreret, og de bidrog med mange input undervejs. 

Hen mod slutningen af forestillingen opstod et særligt ”magisk rum”, hvor elever begyndte at dele ting, der var svært for dem.  En etnisk dansk pige sagde grædende, at alle elever, der endnu ikke var så god til dansk, ikke måtte føle sig forkerte, og at de rigtig gerne ville hjælpe.

En kvinde med thailandske rødder, fortalte åbent i forsamlingen om, hvor ensom hun følte sig i sin klasse. Rundt omkring hende sad hendes klassekammerater. Hertil svarede de etnisk danske elever, at de gerne ville hjælpe hende mere, og at de værdsatte at hun altid var åben og snakkede i klassen, til trods for at hendes danske sprog var mangelfuldt.

Miguel Romero Mikkelsen, Boligsocial børne- og ungemedarbejder i Herredsvang, hvor Into Action (tidligere D-factor) har spillet flere gange:

“Forud for forestillingen havde ikke så få af de unge ytret negative forventninger til at skulle bruge deres aften på at se teater. Men de var alligevel nysgerrige nok til at komme. Og alle de ca. 40 unge der kom, blev – i 2½ time! Og fik – tør jeg godt sige – en af de største teateroplevelser i deres liv.

D-factor ramte virkelig plet. Forestillingens fortællinger var tæt på de unges hverdag og skuespillerne var meget nærværende og utrolig dygtige til at få de unge engageret i forestillingen.

Ikke mindst var det fedt at se hvordan det lykkedes for D-factor at begejstre og engagere de unge som normalvis er meget svære at begejstre og få engageret i fælles aktiviteter. Det var særdeles iøjnefaldende hvordan netop denne gruppe af unge drenge og mænd blev draget af den mulighed som forumteateret gav dem for komme på scenen og fortælle om deres oplevelser med at føle sig misforstået på gaden, i uddannelsessystemet og alle de andre steder hvor de føler at de ikke kan leve op til omgivelsernes krav og forventninger.”