Feedback fra publikum

Her er nogle af de meldinger, vi har fået fra spillesteder og publikum om, hvad forestillingen, ”Jeg kan ikke se dig …..”, gi

Forestillingen er relevant for flere fag på ungdomsuddannelser.

Kristine Birgitte Rasmussen, underviser i religion og dansk på gymnasium ser gerne forestillingen inddraget i undervisningen:

”Jeg kan ikke se dig ….” er absolut en relevant forestilling for gymnasiet. Ud fra et alment dannende formål om at lære om andre kulturer, at lære at forholde sig til den verden, man er del af, er den relevant.

Det står direkte i bekendtgørelsen, at det er et vigtigt formål at elever får en selvforståelse i forhold til egne værdier, men også forstå, at andre har andre værdier. Det hjælper forestillingen til.

Det ligger også i danskfaget: – At man skal lære at analysere og forstå dialoger – hvordan samtaler kan gå galt, men også hvordan mange går fejl af hinanden.

Forestillingen engagerer elever. De bliver optaget af den. Tingene bliver sat på spidsen, men vi kan jo genkende karaktererne. – Fordi I inddrager publikum, så kan I gå længere.

Forestillingen kan bruges som et referencepunkt i undervisningen, fordi at eleverne kan huske karaktererne, der fremstår meget stærkt.

Man kan aktualisere undervisningen ved at lade forestillingen være del af undervisningen. Problemstillinger bliver virkelighedsnære og kan være et fælles referencepunkt for undervisningen.”

Forestillingen åbner op for interessante samtaler omkring indvandring og det at Danmark er blevet et multietnisk land

Peder Nørskov Madsen, direktør:

”Det var rigtig godt. Forestillingen gav en meget mere moden og balanceret debat end man er vant til omkring det her emne. Meget befriende.”

Anna Fitzgerald:

”Jeg vidste ikke præcis, hvad jeg gik ind til. Så jeg var spændt. Jeg blev meget positiv overrasket over den dynamik, som opstod mellem aktører og publikum. Oplevelsen har virkelig sat sig fast i min hukommelse.

Det blev tydelig for mig, hvor mange fordomme vi alle har om hinanden. Og det blev klart for mig, hvor vigtigt det er at være i dialog med hinanden, på tværs af etnicitet.

Jeg fik en klar medfølelse for, hvor svært det må være at stå i et fremmed land, uden sproget og uden hjælp.

Selvom jeg ikke selv sagde noget i debatten, tvang det mig til at tænke over mine holdninger og om hvordan jeg ville formulere dem. Det var meget givtigt for mig.

Jeg vil helt klart anbefale at gå ind og opleve Into Action. Det kan ikke andet end at berige”.

Det er relevant for unge at se forestillingen, fordi at den sætter tager fat på problemstillinger, som unge kender, men ikke taler om.

Marcus Skovsbo, studerende, VUC Aarhus:

”Into Action tager virkelig fat, der har splinten sidder. I berører noget, som man normalt ikke snakker om”

Fatima, elev på Århus gymnasium, Tilst:

”Det sætter mange tanker i gang. Man kan relatere sig til det og tænke tilbage på det, man selv har oplevet”.

Læs mere publikumsfeedback til Into Actions forestillinger her