De viste fotos er test-/modelbilleder. Ingen personer på disse fotos har tilknytning til AA.


Noget om AA:

AA's Formålserklæring:

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed.

Copyright © The AA Grapevine, Inc


AA's historie, meget kort.

AA blev startet i byen Akron, Ohio i USA den 10. Juni 1935 af Bill W. og Dr. Bob.

Bill W. var vekselerer fra New York, og Dr. Bob var læge fra byen Akron, og ingen menneskelig magt eller alkoholbehandling syntes at kunne befri dem af deres alkoholisme.

Dr. Silkworth, som var læge fra New York og specialist i alkoholisme, havde flere gange forgæves forsøgt at hjælpe Bill W. og var kommet til at opfatte Bill W. og andre lignende alkoholikere som håbløse tilfælde.

Bill W. fik under en af sine behandlingsophold en pludselig, såkaldt åndelig opvågen. Den medførte, at Bill W. begyndte at dele sit inderlige ønske om at holde op med at drikke med en anden håbløs alkoholiker, Dr. Bob. Han havde også et inderligt ønske om at holde op med at drikke, men havde opgivet håbet. Pludselig erfarede de to, at når de hjalp og støttede hinanden og forsøgte at hjælpe andre alkoholikere også, så kunne de blive og forblive ædru.

Bill W.’s og Dr. Bobs uselviske og vedholdende villighed til at hjælpe sig selv og andre alkoholikere til at blive og forblive ædru er siden blevet til mange tusinde AA grupper og millioner af AA medlemmer verden over.

(Ovenstående er en meget kort udgave af AA's historie, skrevet af Jane)